Dom energooszczędny

"Inteligentna kotłownia" podstawą do zmniejszenia zużycia energii w Twoim domu.

Ogrzewanie i Klimatyzacja (HVAC) stanowią trzon kosztów użytkownika w dużych rezydencjach. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak duże straty powoduje zwykłe otwieranie okien bez zamknięcia zaworów na grzejnikach podokiennych czy też brak regulacji temperatury powodujący przegrzewanie pomieszczeń.

 

Wedug Zintech istnieją 3 główne czynniki decydujące o kosztach u użytkowania domu:

 • charakter budynku i jakość wykonanej izolacji termicznej,

 • użyte układy i elementy systemu grzewczego (najwydajniejszym ogrzewaniem jest ogrzewanie płaszczyznowe niskotemperaturowe podłogi i ściany, grzejniki naścienne lub kanałowe stosujemy jednie przy dużych przeszkleniach, aby uzyskać ekran termiczny)

 • sterowanie temperaturą w pomieszczeniach – unikanie przegrzewów pomieszczeń, stosowanie okresowego obniżania temperatury, tryby temperaturowe: komfort, oczekiwanie, nocny, wyjazd (hibernacja).


 

Opis działania inteligentnego systemu ogrzewania.

Przykładowe sytuacje:

 1. Czujnik otwarcia okna w systemie alarmowym przekazuje informacje do systemu klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji (rekuperatora) w celu wyłączenia tych systemów w danym pomieszczeniu.

 2. Pompa obiegowa grzejników (lub ogrzewania podłogowego) zostaje automatycznie wyłączona po zakręceniu wszystkich siłowników na grzejnikach.

 3. Wyeliminowanie przepompowywania ciepła przez bajpasy, by nie generować strat ciepła w instalacji na obiegach (przenikanie ciepła przez izolacje rurociągów).

 4. Kocioł C.O. bądź pompa ciepła wytwarza czynnik grzewczy (woda obiegowa) adekwatny do zapotrzebowania przez odbiorniki, a nie na podstawie temperatury na zewnątrz – szybsze uzyskiwanie żądanych wartości temperatur w pomieszczeniach.

 5. Stopień otwarcia poszczególnych zaworów na grzejnikach i pozostałych odbiornikach reguluje ustawienie optymalnej temperatury wytwarzanej przez kocioł C.O. czy pompę ciepła.

 6. Zmienne prędkości czynnika grzewczego na obiegach pozwalają wychłodzić czynnik grzewczy na odbiornikach (np. grzejnikach) tak, aby kocioł C.O. czy pompa ciepła pracowały w optymalnych warunkach.

 7. Ciepło odpadowe z układu klimatyzacji w pierwszej kolejności zostaje przekazane do odbiorników np. zasobnik C.W.U. czy basen, a dopiero później zostanie rozproszone na zewnątrz lub zostanie skierowane do ziemi w celu regeneracji dolnego źródła pompy ciepła.

 8. Układ hydrauliczny powinien zostać zaprojektowany tak, aby Pompa Ciepła pracowała w tańszej taryfie energii elektrycznej.

 9. Inteligentne zarządzanie kolektorami słonecznymi zależne od prognozy pogody, np.: rano - wstrzymanie podgrzewania wody w basenie z pieca (czy pompy ciepła) przy perspektywie popołudniowych dużych zysków energii z kolektorów. Kumulowanie nadmiaru ciepła z kolektorów w basenie - podnoszenie temperatury wody o około 2-3 stopnie od zadanej spowoduje nie pobieranie ciepła z kotłowni przez około 2 dni.

 10. W okresie letnim żaluzje zasłonią się automatycznie w pomieszczeniach gdzie nikt nie przebywa, a słońce wykazuje skłonności do przegrzania pomieszczenia powyżej temperatury komfortowej. Natomiast w okresie zimowym żaluzje automatycznie odsłonią się przy intensywnym słońcu w celu naturalnego nagrzania pomieszczenia promieniami. Co więcej, przy lekko przegrzanym domu otworzą się okna dachowe i lufciki, aby przewietrzyć dom, jednak zamkną się automatycznie się jak tylko zacznie padać deszcz czy śnieg. Jeżeli będzie otwarte okno to roleta wewnętrzna nie zjedzie na otwarte skrzydło. 

 

zdalny nadzór kotłowni

Rys. Przykładowa wizualizacja – zdalny nadzór kotłowni.

 

Im większy DOM tym większe koszty utrzymania ale również większe możliwości do ich cięcia.

 

 

Lepiej znaczy taniej – integracja kilku źródeł ciepła.

Sterowanie instalacją CO odbywa się indywidualnie dla każdego obwodu grzewczego za pomocą termostatów KNX oraz siłowników proporcjonalnych i siłowników termicznych (żelowych), zasilanych z aktorów grzewczych, umieszczonych w tablicy rozdzielni (TR). Siłowniki termiczne (umieszczone w rozdzielaczach) są przewidziane dla grzejników konwektorowych, kanałowych i ręcznikowych. Siłowniki proporcjonalne są droższą, ale bardziej precyzyjną wersją sterowania. Stosuje się je w przypadku, gdy wymagane jest utrzymanie zmiennej temperatury, adekwatnej do zapotrzebowania w danym pomieszczeniu. Zawór siłownika otwierany jest na odpowiednią wartość.

Do ogrzewania podłogowego stosuje się siłowniki termiczne żelowe, zamontowane na głowicach w rozdzielaczu głównym. Czynnik grzewczy dla podłogi nie może przekroczyć 40ºC, a optymalny wynosi około 2-10ºC więcej od temperatury zadanej pomieszczenia.

 

W przypadku grzejników ręcznikowych Dodatkowym elementem zwiększającym komfort jest zastosowanie grzałki elektrycznej uruchamianej poza sezonem grzejnym. Dłuższe przytrzymanie przycisku uruchamia grzałkę np. na 3 godziny.

Możliwości jest wiele, dlatego bardzo ważne jest przewidzenie pewnych funkcji systemu, które wdrożymy od razu lub w niedalekiej przyszłości. Przykładowo, jeśli chodzi o zastosowanie siłowników termicznych dwustanowych (żelowych), umieszczonych na rozdzielaczach, to niezbędne jest WCZEŚNIEJSZE dociągnięcie do rozdzielacza przewodu wielożyłowego lub co najmniej peszla ICTA Ø40 dzięki czemu można będzie przesyłać sygnał sterujący z aktorów grzewczych (zamontowanych w tablicy rozdzielni). Co więcej, można też pobierać sygnały ze wszystkich termostatów oraz aktorów grzewczych i sterować przełączaniem pieca grzewczego w trybie grzania CO za pomocą styku z aktora lub wyłączyć/załączyć pompę obiegową.

Przy układzie solarnym zaleca się zastosowanie baterii termostatycznych (krany), które zabezpieczą przed poparzeniem gorącą wodą. Układ z buforem umożliwia zrzut nadmiaru ciepła z kolektorów solarnych do układu CO i rozproszeniu np. przez grzejniki (recznikowce) w łazienkach czy garażu w okresie letnim. Takie działanie w znacznym stopniu wydłuża żywotność kolektorów i pomoże dłużej utrzymać ich wysoką sprawność.

Integrację kotła CO, kominka z płaszczem wodnym lub pompą ciepła, CWU oraz układu solarnego można zrealizować za pomocą protokołu komunikacyjnego: OPEN THERM, MODBUS lub za pomocą wejść, wyjść analogowych i binarnych.

 

wykres temperatury

 

Prawidłową integrację źródeł ciepła z odbiornikami może wykonać tylko firma posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu ciepłownictwa. Warto pamiętać, że decydując się na zainstalowanie w domu tzw. „inteligentnego systemu” należy skorzystać z doradztwa fachowej i profesjonalnej firmy. Zintech specjalizuje się w tego typu rozwiązaniach i może pochwalić się zrealizowanymi instalacjami o znacznym stopniu zaawansowania technicznego. Efektywne i jednocześnie najtańsze wytworzenie ciepła oraz inteligentna gospodarka zintegrowanych źródeł ciepła, chłodu i odbiorników umożliwia obniżenie kosztów użytkowania bogato wyposażonej rezydencji o, co najmniej, 30% w stosunku do konwencjonalnie wykonanych i niezintegrowanych instalacji cieplnych.